4 (a) Виберіть відповідне слово і додайте його у текст нижче.

навички, стаж, інформація, дата, листи, хронологічному, інформація, стан

Як говориться у цьому тексті, у структуру резюме входять такі блоки: контактна , народження, сімейний , роботи, додаткова та інформація про рекомендаційні .

Про досвід роботи говориться у зворотному порядку. Також потрібно писати про свої професійні і досягення.