16 Складіть вирази автобіографії, які подаються нижче, у правильному порядку.